Tính phí chi tiết vận chuyển

1
Thông tin người nhận & người gửi
Tên người gửi:*

{{errors.buyer_name[0]}}

Số điện thoại:*

{{errors.buyer_phone[0]}}

Email:

{{errors.buyer_email[0]}}

Tỉnh thành:*

{{errors.buyer_city_id[0]}}

Quận huyện:*

{{errors.buyer_district_id[0]}}

Phường, xã:*

{{errors.buyer_ward_id[0]}}

Quốc gia nhận:*

{{errors.receiver_country_id[0]}}

Tên người nhận:*

{{errors.receiver_name[0]}}

Số điện thoại:*

{{errors.receiver_phone[0]}}

{{errors.receiver_phone_other[0]}}

Email người nhận:

{{errors.receiver_email[0]}}

Địa chỉ nhận:*

{{errors.receiver_address[0]}}

2
Thông tin hàng hóa & Dịch vụ

{{item.errors.category_id[0]}}

cm
cm
cm
=
kg
kg
Kiện hàng của bạn có chứa hàng hóa nguy hiểm nào không?
Dịch vụ chuyển phát:

Hàng được giao từ 12-15 ngày làm việc

Hàng được giao từ 6-7 ngày làm việc

Hàng được giao từ 3-4 ngày làm việc

Dịch vụ bảo hiểm:
Trang chủ
Vận đơn ({{items.length}} vận đơn)
Thông tin hàng gửi Kg Thành tiền

({{item.est_length}}x{{item.est_width}}x{{item.est_height}} = {{item.real_weight}}kg)

đ
Dịch vụ chuyển phát
Đơn giá {{item.ship_fee| number}}đ/kg {{item.ship_fee_total| number}}đ/{{item.est_weight > item.real_weight ? item.est_weight : item.real_weight| number}}kg
Dịch vụ bảo hiểm hàng gửi Báo giá sau
Tổng thanh toán đ
Tổng thanh toán {{totalSingle| number}}đ
Đi chung vận đơn
Thông tin hàng gửi Kg

({{item.est_length}}x{{item.est_width}}x{{item.est_height}} = {{item.real_weight}}kg)

Dịch vụ chuyển phát
Dịch vụ bảo hiểm hàng gửi Báo giá sau
Tổng thanh toán đ
Tổng chi phí quý khách phải thanh toán đ
Phân biệt cách tính
Cách tính trọng lượng theo thể tích
Cân nặng được tính bằng chiều dài ( L ) x chiều rộng ( W ) x chiều cao ( H ) của một gói, tính bằng cm , và chia cho 5000.
Trọng lượng thực = ( Chiều dài ) x ( Chiều rộng ) x (Chiều cao)5000
cal compare
Cước phí vận chuyển không phụ thuộc vào giá trị hàng, và trọng lượng hàng
Gấu bông có trọng lượng thực nhỏ hơn nhưng số đo 3 chiều lớn hơn Laptop nên sẽ chiếm chỗ trong khoang máy bay nhieeug hơn laptop. Vì thế cước phí vận chuyển gấu bông cao hơn cước phí chuyển laptop.
Trọng lượng thực = ( Chiều dài ) x ( Chiều dài ) x (Chiều cao)5000
cal compare